Razpis Študentske organizacije Univerze v Ljubljani v letu 2014 za sofinanciranje legislativnih srečanj in mednarodne članarine društev in zvez društev

Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki dopolnjujejo program in
cilje ŠOU v Ljubljani. Na razpisu se prijavitelj lahko prijavi za
sofinanciranje stroškov največ treh legislativnih srečanj mednarodnih
društev in zvez društev z mednarodnimi aktivnostmi ter za plačilo največ
ene članarine mednarodnim združenjem.