Mednarodno usposabljanje: The power of non-formal education

Z mednarodnim usposabljanjem se želi
povečati vpliv neformalnega izobraževanja ter preko njegovih načel in
metod spodbuditi mlade, da postanejo dejanski akterji v družbi tako na
lokalnem kot tudi evropskem nivoju. 

Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator
aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna
agencija programa Mladi v akciji, in sicer v višini 90 % dejanskih
stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih.

Razpis in prijavni postopek najdete tukaj.