Promocijsko-informativna brošura Erasmus+ Mladi v akciji

Na
voljo je promocijsko-informativna brošura Erasmus+ Mladi v akciji, v
kateri so predstavljeni cilji programa, možnosti, ki jih ponuja področje
MLADINE znotraj programa ERASMUS+, širši evropski in nacionalni
kontekst programa ter njegove poglavitne značilnosti.

S tem ponuja pregled najpomembnejših informacij o mladinskem področju
programa, ki ga upravlja MOVIT kot nacionalna agencija programa
Erasmus+ za področje mladine. Dostopna je na spletni strani nacionalne agencije.

Vir: CNVOS