Brezplačni seminar – »Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – predstavitev zakona in nadzora«, Maribor

Državni zbor je v mesecu aprilu letos sprejel novi Zakon o
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki se že uporablja od 18.
avgusta letos, z izjemo določb o osebnem dopolnilnem delu, ki se začnejo
uporabljati 1. januarja 2015.

Na brezplačnem seminarju, ki bo potekal v sredo, 1. oktobra 2014,
od 17.00 do 19.00 ure v prostorih Doma obrtnikov Maribor, Titova cesta
63, Maribor, bodo sodelovali predstavniki Finančne uprave RS in
predstavniki Inšpektorata RS za delo.

Udeleženci seminarja se bodo lahko seznanili z novostmi, ki jih
prinaša Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno; z novostmi,
ki bodo veljale na področju osebnega dopolnilnega dela, prav tako pa bo
predstavljen nadzor in nazorni organi finančne uprave na področju dela
in zaposlovanja na črno. Predstavljene bodo dosedanje izkušnje in
rezultati dosedanjega nadzora. Predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje
bodo predstavili storitve “Pisarne za delodajalce”.

Udeležba je brezplačna!

Dodatne informacije in prijave