Javni razpis za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2014

Namen razpisa je sofinanciranje interesnih programov športa otrok in
mladine, ki bodo potekali v obdobju jesenskih počitnice od 27. do 30.
oktobra 2014. Interesni program ne smejo biti del rednega programa šole.
Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader pri programu
Odprimo športne telovadnice – jesenske počitnice.

Vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport
RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do srede, 1. oktobra
2014.

Več informacij tukaj.