Enotne regijske štipendijske sheme 2014/15 (183. javni razpis)

Javni sklad je v Uradnem listu št. 69/2014 dne 26. 9. 2014 objavil Javni
razpis za sofinanciranje izvajanja regijskih štipendijskih shem za
šolsko/študijsko leto 2014/2015. Višina sredstev, ki bo na razpolago za
sofinanciranje predmeta javnega razpisa za obdobje od 1. 1. 2014 do 31.
12. 2015 znaša 1.000.000,00 EUR.