Mednarodno usposabljanje: Project Lab. How to design your project in Erasmus+ Youth in action

Mednarodno usposabljanje nadomešča
dosedanja nacionalna usposabljanja, ki jih je nacionalna agencija v
preteklih letih izvajala pod imenom “Korak v program MVA”. Namenjeno
je potencialnim, predvsem prvim prijaviteljem projektov v program
Erasmus+ Mladi v akciji. Udeleženci usposabljanja bodo z izmenjavo idej
in predlogov trenerjev, izkušenih prijaviteljev ter predstavnikov
sodelujočih nacionalnih agencij izboljšali kakovost svojih idejnih
projektov in si na ta način tudi povečali možnosti za sprejem
svojih projektov v program. MOVIT bo na usposabljanje poslal 8
udeležencev iz Slovenije. 

Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator
aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna
agencija programa Mladi v akciji, in sicer v višini 90 % dejanskih
stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih.

Razpis in prijavni postopek najdete tukaj.