Business To Business srečanje med slovenskimi in italijanskimi podjetji,

6. oktobra 2014 se bo v prostorih GZS v Ljubljani odvijalo Business To Business srečanje z italijanskimi podjetji iz Furlanije – Julijske krajine.

Pobudnik je zveza zbornic FJK Unioncamere v sodelovanju z združenjem
Confcommercio iz Gorice in pokroviteljstvom Avtonomne Dežele Furlanije –
Julijske krajine, zadevi pa operativno sledi Slovensko deželno
gospodarsko združenje iz Trsta v sodelovanju z najpomembnejšimi
gospodarskimi ustanovami iz Slovenije. Pobuda se uokvirja v projekt FVG
Vs Global Competition – Start up za internacionalizacijo.