Rok za oddajo vlog za Zoisovo štipendijo se počasi izteka

Študenti lahko vlogo za
dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v študijskem letu
2014/2015 oddajo do srede, 8. oktobra 2014.

Študenti, ki so v
študijskem letu 2013/2014 prejemali Zoisovo štipendijo ali jim je ta
mirovala, v študijskem letu 2014/2015 pa se vpisujejo v višji letnik
istega ali drugega izobraževalnega programa, morajo vložiti vlogo za
nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije. Vloga in ostali obrazci so
objavljeni na spletni strani sklada http://bit.ly/ZS-poziv-2014.

 Študenti, ki nameravajo v študijskem letu 2014/2015
uveljavljati pravico do Zoisove štipendije, morajo vložiti vlogo za
dodelitev Zoisove štipendije. Navedeno velja za:

• vlagatelje, ki bodo prvič uveljavljali pravico in
• vlagatelje,
ki so štipendijo v preteklem šolskem oziroma študijskem letu že
prejemali oziroma jim je ta mirovala, pa v študijskem letu 2014/15
prehajajo na višjo stopnjo izobraževanja in so torej letos vpisani v 1.
letnik.

Razpis in vsi potrebni obrazci so objavljeni na spletni strani sklada http://bit.ly/ZS-razpis-2014.

 

Vloge je potrebno oddati Javnemu skladu RS za razvoj
kadrov in štipendije. Priporoča se oddaja s priporočeno pošto, saj tako
kot datum oddaje vloge šteje datum na poštnem žigu.