Usposabljanje prostovoljcev Info točke za tujce

Slovenska filantropija je skupaj z Info točko za tujce Zavoda RS za
zaposlovanje v zadnjem letu usposobila že 40 prostovoljcev za delo z
brezposelnimi migranti na področju Gorenjske, Osrednje Slovenije,
Notranjske, Zasavja, Štajerske in Prekmurja. Prostovoljci tako v
lokalnih enotah Zavoda RS za zaposlovanje nudijo pomoč tujim delavcem,
ki so v naši državi izgubili zaposlitev in imajo zaradi nerazumevanja
jezika in ostalih okoliščin težave pri iskanju nove. V mesecu oktobru
bodo ponovno izvedli usposabljanje prostovoljcev v tem programu, tokrat
za območje Primorske in Goriške.