Javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2014/15

Rok prijave 13.10.2014.
Največji možni znesek za posamezni projekt programa, ki bo financiran na podlagi tega javnega razpisa, znaša 15.000,00 EUR. Agencija sofinancira posamezne projekte največ do 50% vseh izkazanih upravičenih stroškov, projekte nizko proračunskega, mladinskega ali otroškega oziroma zahtevnega filma pa največ do 80%.