Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2014

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa za
pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto
2014 je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov
upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so
prejeli pozitivno odločitev ter imajo podpisano pogodbo o
sofinanciranju.