Razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2014

Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus se lahko prijavijo majhna, srednje velika in velika podjetja ter letos prvič tudi socialna podjetja, ter zavodi, ki na katerem koli področju vsaj 1 leto izvajajo aktivnosti in projekte, ki so usmerjeni v dolgoročno dobrobit zaposlenih, okolja, skupnosti, kupcev in s katerimi presegajo minimalne, z zakonom določene standarde poslovanja in jih zato lahko štejemo med družbeno odgovorne. Rok prijave do 15. 10. 2014!