Tekmovanje POPRI

Vir in informacije: Primorski tehnološki park d.o.o., 1.10.2014, http://www.primorski-tp.si/

Primorski tehnološki park bo v letošnjem šolskem letu izvajal že 10. jubilejno tekmovanje POPRI, ki bo tokrat potekalo v prenovljeni obliki. Tehnološki park je projekt POPRI razdelil na dvoje segmentov: ‘tekmovanje’ in ‘znanje’.

POPRI je namenjen spodbujanju ustvarjalnosti, inovativnosti, uporabi
sodobnega znanja in tehnologij ter razvoju podjetnosti med mladimi.
Zasnovan je kot tekmovanje za izbor najboljše podjetniške ideje, ki
temelji na razvoju ideje do izdelka oziroma storitve ter izdelavi in
predstavitvi poslovnega modela.

Nagradni sklad tekmovanja je 5.000 EUR.

1. Tekmovanje POPRI

 • Imaš zanimivo podjetniško idejo?
 • Te zanima, kako dobra je?
 • Želiš nepozabno podjetniško izkušnjo?

Kdo lahko tekmuje?

 • Osnovnošolci (7., 8. in 9. razred).
 • Srednješolci.
 • Študenti.
 • Drugi podjetni posamezniki ali skupine.

Kako?

S podjetniško idejo.

Podjetniška ideja mora biti razdelana v poslovni model po
metodologijah vitkega in agilnega podjetništva v obsegu 10 do 15 strani.
Predloga je izdelavo poslovnega modela je objavljena na: www.primorski-tp.si/popri.
V prilogi je potrebno priložiti slike, skice ali drugi slikovni
material, ki prikazuje minimalno sprejemljiv produkt oziroma prototip.

Rok za oddajo?

Rok za oddajo pisnih izdelkov je 23. marec 2015.
Pisni izdelek se odda osebno na upravi Primorskega tehnološkega parka
ali priporočeno po pošti na naslov: Primorski tehnološki park d.o.o.,
Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici oz. v elektronski
obliki na naslov: popri@primorski-tp.si.

Pisne izdelke oceni strokovna komisija skladno z merili tekmovanja
POPRI. Na osebno predstavitev se uvrsti 10 najboljše ocenjenih pisnih
izdelkov iz posamezne starostne skupine.

Osebna predstavitev pred strokovno komisijo

Osebna predstavitev je javna in zajema opis podjetniške ideje,
obrazložitev poslovnega modela in minimalno sprejemljivega proizvoda.
Tekmovalci imajo za predstavitev na voljo največ tri minute. Tekmovalci,
ki izdelajo minimalno sprejemljiv proizvod in ga prinesejo ter
predstavijo na dan osebne predstavitve pred strokovno komisijo, lahko
pridobijo dodatne točne in s tem več možnosti za boljšo uvrstitev.
Predstavitve podjetniških idej (3-minutni pitch) pred strokovno komisijo
bodo potekale od 7. do 11. aprila 2015.

Razglasitev zmagovalcev bo potekala 23. aprila 2015 v Novi Gorici.

2. POPRI znanje

Letos se je projekt POPRI pilotno razširil na segment
znanje. Cilj slednjega je širiti poznavanje sodobnih podjetniških
metodologij vitkega in agilnega podjetništva.

Kje lahko pridobite znanje o sodobnih metodologijah razvoja ideje in podjetja?

 • ‘Podjetniški eksperiment’; interesna dejavnost za osnovnošolce.
 • Redno izobraževanje na osnovnih in srednjih šolah, fakultetah ter višjih in visokih strokovnih šolah.
 • Delavnice za razvoj podjetniške ideje v uspešen poslovni model za
  študente, diplomante, brezposelne in odrasle v organizaciji Mladinskega
  centra Nova Gorica.
 • Programi Primorskega tehnološkega parka in Iniciative Start:up
  Slovenija: Start:up Roadshow, Start:up vikend, Start:up šola, Business
  Meetups Nova Gorica, PODIM konferenca, Pospeševalnika SGH in GO:GLOBAL.
 • Dejavnosti s področja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v okviru programa, ki ga izvaja SPIRIT, javna agencija.
 • ”Delaj vitko – od načrta A do načrta, ki deluje”, avtorja Ash Maurya (brezplačen izvod v PDF obliki dostopen na http://delajvitko.si/).

Udeležba na interesni dejavnosti, predavanjih, delavnicah in drugih izobraževanjih ni pogoj za prijavo na tekmovanje.

Več

Elektronski dokumenti: