Štipendije za mlade s posebnimi potrebami

Lions klub Forum Ljubljana
razpisuje štipendije mladim do 26. leta starosti, ki so izkazali
nadarjenost na športnem ali umetniškem področju. Prijavo je potrebno
predložiti do 15.10.2014.

Štipendije se podelijo v v znesku, ki se individualno določi med 60 in 120 EUR na mesec za eno šolsko leto, to je za 10 mesecev.

Popolne vloge je potrebno oddati do 15. 10. 2014 na naslov Lions klub Forum Ljubljana, Gosposvetska 2, 1000 Ljubljana.

Podatki o vsebini vloge ter druge informacije so na voljo na spletni strani Lions kluba Forum Ljubljana.