Javni razpis – Semenski kapital – lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR (SK200 2014)

Predmet razpisa: Predmet produkta je semenski kapital – lastniški vložek Sklada za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.