Brezplačni seminar – »Kako izdelati finančni načrt?«

Izvajalec: Data d.o.o.

Podjetje potrebuje vire financiranja tako za zagon, kot tudi kasneje
za večanje obsega svojega poslovanja. Za pravočasno zagotovitev teh
virov je zato nujno potreben dober finančni načrt.

Finančno načrtovanje razumemo kot načrtovanje nalaganja denarnih
presežkov in financiranja  denarnih primanjkljajev – kratkoročno
načrtovanje, načrtovanje bodočih finančnih potreb in sredstev podjetja
– dolgoročno načrtovanje.