Tekmovanje Juvenes Translatores

Odprte so prijave na prevajalski natečaj za šole Juvenes Translatores.

Namen natečaja je dijakom, starim sedemnajst let (rojenim leta 1997)
iz evropskih šol, ponuditi izkušnjo iz prve roke, kakšno je delo
prevajalca. Mladi študenti bodo pridobili priložnost sodelovanja na
testu iz prevajanja, ki bo potekal na isti dan v vseh državah EU, to je
27. novembra 2014.

Učenci se bodo lahko odločili, iz in v katerega izmed uradnih jezikov EU želijo prevajati.

Letošnja tema bo »Evropska identiteta«. Šole iz vse Evrope se lahko registrirajo od 1. septembra do 20. oktobra 2014. .

Tekmovanje, ki ga organizira Generalni direktorat Evropske komisije
za prevajanje, je vsakič znova uspeh, saj na njem vsako leto sodeluje
več kot 3.000 dijakov iz vse Evropske unije, ki prevedejo eno stran
besedila iz enega uradnega jezika Evropske unije v drugega. Prevode
ocenjujejo poklicni prevajalci Evropske komisije. Po eden zmagovalec iz
vsake države članice in njihovi profesorji so spomladi povabljeni v
Bruselj na slovesno podelitev nagrad na sedežu Evropske komisije.

Več informacij lahko dobite na spletišču Juvenes Translatores, kjer se lahko seznanite tudi z vsemi pravili tekmovanja.