5. Dnevi socialne ekonomije

Od 22.
do 24. oktobra vabljeni na 5. Dneve socialne ekonomije, ki se bodo
odjvijali v Ljubjani, na katerih bodo spregovorili o socialnem
podjetništvu v luči ameriških izkušenj, vplivu socialne ekonomije na
globalno gospodarstvo, Strasbourški deklaraciji, družbenem učinku
socialne ekonomije in ostalih pomembnih temah za obstoječe in bodoče
socialne podjetnike ter vse državljane.

Na konferenci pričakujejo predstavnike nevladnih organizacij, obenem
so povabili tudi pomembne slovenske in tuje gospodarstvenike in
predstavnike javnih uprav naše in sosednjih držav.

Socialna ekonomija pomemben dejavnik pri večji družbeni in politični
participaciji državljanov in državljank ter pri reševanju družbenih
problemov v lokalnem, nacionalnem in širšem globalnem prostoru. In
sektor ima še vedno veliko neizkoriščenih možnosti za nova delovna
mesta, zlasti za ranljive skupine.

Prijavite se lahko preko e-obrazca.

Več informacij: ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje – www.sent.si