Razpis Študentske organizacije Univerze v Ljubljani v letu 2014 za sofinanciranje legislativnih srečanj in mednarodne članarine društev in zvez društev

Na razpisu se prijavitelj lahko prijavi za sofinanciranje stroškov
največ treh legislativnih srečanj mednarodnih društev in zvez društev z
mednarodnimi aktivnostmi ter za plačilo največ ene članarine mednarodnim
združenjem.

Statusni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi prijavitelji na razpis:
– društvo ali zveza društev, ki je registrirana na ožjem območju ŠOU v Ljubljani,
– društvo ali zveza društev, ki je članica mednarodnega združenja.

Na razpis se lahko prijavi le društvo, katerega vsaj 50 % članov
društva predstavljajo študenti s statusom študenta na članici ŠOU v
Ljubljani in katerega je hkrati vsaj 50 % vseh dejavnosti društva
namenjenih študentom s statusom študenta na članici ŠOU v Ljubljani. Na
razpis se lahko prijavi le zveza društev, sestavljena iz društev, ki vsa
ustrezajo pogojem iz tega odstavka.

Več informacij tukaj.