Odgovor strokovnjaka: Poslovni ali osebni TRR?

V tokratni rubriki odgovor strokovnjaka bomo
obelodanili odločitev, ki jo morajo pred poslovanjem sprejeti vsi
samostojni podjetniki, in sicer, ali odpreti poslovni ali ločen osebni
transakcijski račun? Odgovor preberite v nadaljevanju.


Odgovor strokovnjaka: Poslovni ali osebni TRR?


Odgovor strokovnjaka: Poslovni ali ločen osebni TRR? (Vir slike: freeimages.com)

Vprašanje:

Kakšno obliko bančnega računa naj samostojni podjetnik pred začetkom
poslovanja odpre – poslovni TRR ali ločen osebni TRR? Kakšna je razlika
med omenjenima računom ter kakšne so prednosti in slabosti enega ali
drugega?

Odgovor:

Vsi s.p.-ji so pred začetkom poslovanja postavljeni pred odločitev,
ali odpreti poslovni TRR ali ločen osebni. Vsekakor je na tem mestu
potrebno poudariti, da morajo imeti osebe, ki opravljajo samostojno
dejavnost, bančni račun, ki je namenjen prilivom in odlivom iz naslova
dejavnosti, ločen od svojega zasebnega računa. Slednje določa Zakon o davčnem postopku.

Bodoči podjetniki lahko na banki odprejo poslovni ali osebni bančni
račun. Zakonodaja namreč ne prepisuje obveznosti določene oblike TRR-ja,
ampak le ločenost. 

Prednosti Slabosti
Poslovni TRR Možnost vpisa v javno dostopne evidence Dražji – višji mesečni stroški vodenja računa
Ločen osebni TRR Prepoved vpisa v javno dostopne evidence* Cenejši – nižji mesečni stroški vodenja računa

* v nekaterih primerih je možno javno objaviti tudi podatke o osebnem računu, odvisno od oznake računa

V večini bank je poslovni račun dražji kot osebni. Na podlagi le tega
kriterija bi se vsak samostojni podjetnik odločil za odprtje ločenega
osebnega računa. 

Preberite tudi članek: Imejte ločen transakcijski račun, sicer vas lahko doleti globa

Vendar pa banke osebni račun označijo z oznako A, kar pomeni, da ni
primeren za objavo v javnih evidencah, saj so podatki, ki jih vsebuje
varovani z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. T.i. poslovni
račun (zakonodaja tega termina ne pozna) pa je označen z oznako T, kar
pomeni, da je primeren za objavo v javnih evidencah

Objava v evidencah pomeni, da lahko potencialni poslovni partnerji
preverijo morebitne blokade računa. Včasih pa neobjava podatka o
transakcijskem računu pri potencialnih partnerjih vzbudi dvome o
verodostojnosti poslovanja, zato je priporočljivo, da ima vsak
podjetnik, ki širi svoje poslovanje z iskanjem novih partnerjev,
dobaviteljev ipd. poslovni račun z oznako T.

Vir: AJPES (Problematika javnosti ločenega osebnega transakcijskega računa za poslovne namene)