Študent, dijak in registracija s.p.

Vir in informacije: Data d.o.o., 26. 9. 2014, http://data.si/, Avtor: Bogdana Rejc, Alenka Bizilj in Gašper Meden

Nekateri pogumneži dobijo podjetniški zagon že v študentskih ali celo
dijaških letih. Le-ti se morajo kljub vsej mladostni energiji in
inovativnim idejam poleg poslovnega sveta spopasti in predvsem spoznati
še s posebej urejeno zakonodajo na tem področju. Ta je določena z
Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ali ZPIZ-2, ki je v
veljavi od 1.1.2013).

V kolikor študent ali dijak registrira s.p., mora plačevati za socialno zavarovanje polne prispevke v znesku 299,35 EUR.

Poleg tega mora voditi tudi računovodstvo, strošek znaša približno od 40,00 EUR do 100,00 EUR (odvisno od tega ali ima enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) in strošek vodenja transakcijskega računa na banki.

Ko študent ali dijak odpre svoj s.p., izgubi določene ugodnosti, ki izhajajo iz statusa študenta:

  • Ne more koristiti bonov za prehrano
  • Starši ga ne uveljavljajo več kot vzdržavanaga družinskega člana v dohodninski napovedi
  • Ne more bivati v študentskem domu
  • Ne more več opravljati dela prek študentske napotnice
  • V kolikor ima študent štipendijo, mora biti pozoren na dejstvo, ali
    ima v pogodbi o štipendiranju klavzulo, da ne sme opravljati podjetniške
    dejavnosti