Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 2014-2015

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje poziva potencialne vlagatelje, da
v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje
projektov BTL (Below the line) promocije lokalnih kmetijskih in
živilskih proizvodov v obdobju od 1. decembra 2014 do 25. novembra 2015.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije
lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov, ki potekajo v obdobju od 1.
decembra 2014 do 25. novembra 2015.

Z javnim razpisom želijo podpreti promocijske aktivnosti, ki na
učinkovit in inovativen način prispevajo k doseganju ciljev Zakona o
promociji kmetijskih in živilskih proizvodov ter Strategije promocije
kmetijskih in živilskih proizvodov.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Upravičeni vlagatelji so:
podjetja, s.p.-ji, društva, združenja, javni in zasebni zavodi in
nevladne organizacije, ki delujejo na področju promocije, izobraževanja
ali mreženja v kmetijstvu in živilstvu, (pravne osebe, ustanovljene na
podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih, ki
imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije).

V primeru, da gre za profitne subjekte (podjetja), so do
sofinanciranja upravičeni subjekti, katerih letni promet ne presega
200.000,00 EUR letno.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev je 200.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: Rok za oddajo vloge je 30. oktober 2014, do 10. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko vlagatelj dobi vsak delovnik pri Adrijani Bezeljak, Tel: (01) 478-91-86, e-pošta: adrijana.bezeljak@gov.si ali Štefi Videčnik, Tel: (01) 478-90-19, e-pošta: stefi.videcnik@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: http://www.mko.gov.si/ v rubriki Javne objave/Javni razpisi.