Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 2014–2015

Maksimalna višina zaprošenih sredstev za projekt po tem razpisu je
10.000 EUR. Če gre za kompleksnejši projekt, lahko vlagatelj zaprosi za
sofinanciranje v višini največ 20.000 EUR (o upravičenosti
klasificiranja pod kompleksnejši projekt bo odločala komisija). Projekti
bodo sofinancirani v višini največ 90 % vseh upravičenih stroškov.