Objavljen natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom Ferfl

Vir in informacije: STA, 8. 10. 2014, http://www.sta.si/

Organizatorji programa spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom
Ferfl so objavili natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom.

Natečaj je namenjen posameznikom in podjetniškim iniciativam, ki
želijo s svojimi idejami in posledičnimi dejavnostmi izboljšati
delovanje družbe, v kateri živimo.

S programom se želi različne generacije spodbuditi, da začnejo
razmišljati o boljši prihodnosti in da razvijejo in uresničijo
podjetniško idejo, ki bo imela družben učinek.

Prek natečaja se iščejo ideje, ki rešujejo družbene probleme na
podjetniški učinek. Še posebej se iščejo rešitve in inovacije na
področjih energetike in učinkovite rabe energije, učinkovitega
upravljanja z vodnimi viri in gojenja zdravilnih zelišč.

Rok za prijavo na natečaj je 2. november 2014.

Strokovna žirija bo izmed prijavljenih izbrala štiri zmagovalne
ideje, še dve pa bosta izbrani na ločenem dogodku Startup vikend, ki bo
potekal od 24. do 26. oktobra 2014.

Nagradni sklad znaša 14.000 evrov in bo namenjen kritju stroškov
šolnine za vseh šest zmagovalnih idej in vključitve v socialno
podjetniški inkubator za zmagovalni ideji s Startup vikenda.

Več informacij o programu in natečaju je na voljo na spletnem naslovu: http://ferfl.si/.

Program je nastal na pobudo javnega zavoda Cene Štupar – Center za
izobraževanje Ljubljana, zavoda Uspešen podjetnik in javne agencije
Spirit Slovenija.