Subvencije za zagon inovativnih podjetij.

Obveščamo
vas, da je bil v petkovem uradnem listu objavljen razpis  P2B 2014 – Subvencije za zagon
inovativnih podjetij.

 

Na
razpis se lahko prijavijo podjetja, katerim so že bila dodeljena sredstva po
javnem razpisu P2/2013 (kot ciljni skupini P2A),
na podlagi tega razpisa
kandidirajo za sredstva za spodbujanje podjetja že drugo leto. Za navedeno
ciljno skupino upravičencev do financiranja namreč velja, da so upravičeni do
sofinanciranja na podlagi javnih razpisov P2 za največ 3 leta, pri čemer velja,
da morajo za vsako leto sofinanciranja posebej kandidirati in izpolnjevati
razpisne pogoje.

 

Cilji
podjetja so razdeljeni v tri skupine in sicer:

 • zaposlitveni
  cilj: vsaj 1 zaposlen v podjetju skozi ocenjevano obdobje  od 1.1.2014 do
  31.10.2014 ob maksimalni 60 dnevni toleranci zaradi fluktuacije kadra
 • izvedbeni
  cilj, kjer se primerja dejanska izvedba podjetniške ideje z načrtovano 
  izvedbo,
 • aktivnosti
  na prodajnem in finančnem trgu (sejemske aktivnosti, promocijske aktivnosti,
  ustvarjanje prihodkov, zbiranje privatnega kapitala in drugih oblik finančnih
  virov).

 

Upravičeni
stroški:

Upravičeni
stroški so vsi zagonski stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu
prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne
podjeme.

 

Rok
prijave:

4.11.2014

 

Več informacij:  http://www.podjetniskisklad.si/93/2014/p2b-2014—subvencije-za-zagon-inovativnih-podjetij.html