Odgovor strokovnjaka: Kdo lahko odpre popoldanski s.p.?

V današnjem Odgovoru strokovnjaka bomo odgovorili na vprašanje, kdo
lahko odpre t.i. popoldanski s.p. oziroma kdo lahko opravlja dejavnost
kot postranski poklic ter predstavili višino prispevkov, ki jih morajo
“popoldanci” plačevati.

Vprašanje:

Kdo lahko odpre popoldanski s.p. in kakšne prispevke mora plačevati?

Odgovor:

Popoldanski s.p. lahko odpre oseba, ki je v delovnem razmerju za
polni delovni čas, torej za 40 ur tedensko in iz tega naslova že plačuje
prispevke za socialna zavarovanja. 

Pravno-formalno se popoldanski s.p. od t.i. polnega oziroma navadnega
s.p. ne razlikuje. V obeh primerih imata nosilca dejavnosti enake
dolžnosti in obveznosti.

Več o popoldanskem s.p. preberite v članku Popoldanski s.p. 

Popoldanski s.p. pa se od navadnega s.p. razlikuje v višini
prispevkov. Medtem ko minimalni prispevki za navadni s.p. (brez
upoštevanja delne oprostitve prispevkov ob odprtju določenega podjetja) znašajo 318,22 evrov, mora oseba s popoldanskim s.p. v državno blagajno mesečno prispevati 64,21 evrov.

Slednji znesek je sestavljen iz prispevka za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje v višini 31,85 evrov in prispevka za zdravstveno
zavarovanje v višini 32,36 evrov. Prispevke je potrebno plačati
najkasneje do 15. v mesecu, ne glede na dejstvo, da ni bil izdan noben
račun in da ni bilo prejeto nobeno plačilo.