Seminar o poslovanju z Avstralijo, Ljubljana

Datum: 14. november 2014

Kraj: v prostorih restavracije Ljubljanskega nebotičnika

Avstralija je znana predvsem po nahajališčih in izvozu
premoga, bakra, železa, zlata, niklja, cinka,urana in diamantov,
naravnega plina, surove nafte, pšenice, volne in prehrambnih izdelkov.

Le te pretežno izvaža na trge azijske regije. Skoraj tretjino izvoza
gre na Kitajsko, dobrih petnajst odstotkov na Japonsko, sledijo Južna
Koreja, ZDA in Indija.

Čeprav avstralska vlada načrtno in pospešeno spodbuja razvoj lastne
industrije, ki temelji predvsem na naravnih bogastvih, obnovljivih virih
energije in ugodnostih za tuje vlagatelje, pa ta trg še vedno zelo
povprašuje po industrijskih izdelkih in opremi. Slednje uvažajo predvsem
iz Kitajske, ZDA, Japonske in Singapurja. Glavnino uvoza predstavljajo
izdelki in oprema na področju transporta, telekomunikacij, farmacevtike,
strojne, elektro in računalniške industrije.

Kljub oddaljenosti in sorazmerno majhnemu obsegu trga pa poslovnega
potenciala Avstralije ne gre zanemariti. To še posebno velja za
inovativne izdelke, tehnologije in storitve. Avstralija predstavlja
dvanajsto največje gospodarstvo sveta in četrto največje v okviru
azijsko pacifiške regije. S stalno gospodarsko rastjo v zadnjih
dvajsetih letih in ob ugodnih napovedih je Avstralija lahko zanimiv trg
tudi za slovenska podjetja. Med zanimivimi področji za sodelovanje velja
omeniti informacijsko tehnologijo, zdravstvo, varovanje okolja,
energetiko v povezavi z alternativnimi viri, izobraževanje in razvoj
infrastrukture.

Z željo, da bi predstavili možnosti in priložnosti za sodelovanje,
izkušnje naših podjetij ter ostale zanimivosti pri poslovanju z
Avstralijo na Gospodarski zbornici Slovenije v sodelovanju z
Veleposlaništvom RS v Canberri ter Anthonyjem Tomažinom, častnim
konzulom iz Sydneyja 14. novembra 2014 v prostorih restavracije Ljubljanskega nebotičnika organizirajo seminar o poslovanju z Avstralijo.

Na seminar vabijo predstavnike slovenskih podjetij, ki jih zanimajo informacije o poslovanju z »deželo tam spodaj«.

Dodatne informacije: Gospodarska zbornica Slovenije, Kontaktna oseba: Marko Jare, Tel: (01) 5898 158, e-naslov: marko.jare@gzs.si.