Usposabljanje za menedžerje v mladinskih organizacijah

Usposabljanje za menedžerje je namenjeno tistim, ki opravljajo
vodstvene vloge v mladinskih organizacijah ali pa se na to pripravljajo.
Vodstvena vloga ne pomeni nujno ožjega vodstva v organizaciji, lahko
gre tudi za vodenje lokalne enote ali druge delovne skupine.

Usposabljanje bo potekalo od četrtka, 4. 12., do nedelje, 7. 12. 2014. Lokacija usposabljanja bo sporočena naknadno.

Namen usposabljanja za menedžerje v mladinskih organizacijah je
usposobiti izkušene mladinske voditelje za odgovorno prevzemanje
vodstvenih funkcij v mladinskih organizacijah.

Vsebine usposabljanja:

 • vloga mladih in mladinskih organizacij v Sloveniji,
 • strateško načrtovanje,
 • vodenje projektov,
 • struktura in vloge v mladinskih organizacijah,
 • komuniciranje z javnostmi,
 • vodenje ljudi (zaposlenih in prostovoljcev),
 • pridobivanje sredstev.

Usposabljanje bo intenzivno in od udeležencev pričakujejo
samoiniciativnost ter zavzetost za sodelovanje. Na usposabljanju bodo
vsebine podane preko aktivnih metod dela, ki zahtevajo vključevanje
udeležencev. Usposabljanje se šteje za opravljeno, če je posameznik
prisoten na vsaj 90 % vsebin.

Profil udeležencev:

 • starost med 19 in 30 let,
 • izkušnje s kontinuiranim vodenjem skupin mladih,
 • izkušnje z vodenjem mladinskih projektov,
 • udeležba na kakšnem usposabljanju mladinskih voditeljev,
 • interes za opravljanje aktivne vloge v lastni organizaciji ali na MSS.

Število udeležencev: največ 25 udeležencev.

Več informacij tukaj.

Vir: Mladinski svet Slovenije