Hyperallergic (USA) – programi izmenjave

“Hyperallergi” organizira plačane izmenjave za širši spekter študentov. Sezona izmenjav in datumi prijave so že znani.