PODPORNA SKUPINA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Morda se včasih premalo zavedamo težav, ki jih skozi odraščanje doživljajo otroci in mladostniki. Zato smo za vas mladostniki in mladostnice
ustvarili posebno skupino, ki se bo srečevala 1x tedensko in vam
poskušala nuditi varno okolje za pridobivanje edinstvenih izkušenj,
preko katerih se boste učili o sebi, o drugih in o odnosih. Namenjena je vsem, ki ste stari med 14. in 17. let, skupino pa bo vodila Nina Baša, specializant sistemske psihoterapije.

 Za koga:

Za mladostnike od 14. do 17. leta starosti 

Kako vemo, da bi za otroka bilo dobro, da obiskuje takšno skupino?

– ko zaznavamo vedenjske težave otroka v šoli ali doma


opazimo ponavljajoče bolezni oz. telesne simptome pri otroku
(glavoboli, bolečine v trebuhu…), ki kažejo na notranjo čustveno
stisko.

– če ima otrok težave s samopodobo, se zapira vase, se izogiba družbi, je pretirano kritičen do samega sebe

– če ima otrok težave pri postavljanju in doseganju ciljev

– kadar je otrok doživel travmatične dogodke

– ko starši ne najdejo več pravega načina komunikaciranja z otrokom

– ko se starši iz kakršnega koli razloga znajdejo v težavi in ne vedo kako z otrokom ali mladostnikom naprej.

 Zakaj skupina?

Srečevanje
v skupini lahko na vse udeležence deluje zelo terapevtsko. Predvsem na
otroke in mladostnik, saj je za njihov zdrav osebnostni razvoj pomembno
druženje in sodelovanje s sovrstniki v skupini. Posamezniku skupina
omogoča varno okolje za pridobivanje edinstvenih izkušenj, preko katerih
se uči o sebi, drugih in odnosih.

Skupina omogoča:

– empatijo članov skupine

– občutek, da tvoj problem ni edinstven, ampak da imajo podobne težave tudi drugi

– povratne informacije kako naše vedenje in čustvovanje doživljajo drugi

– izkušnje vzajemne pomoči

– krepitev upanja

– razvoj socialnih ali socializacijskih veščin, ki nam pomagajo v vseh drugih odnosih

– medosebno učenje

– prakticiranje novih vedenj in ravnanj

– občutek prepoznavnosti, občutek “mi”

 

Kdo skupino vodi:

Nina Baša, specializant sistemske psihoterapije

Kdaj?:

Vsak torek, ob 16h, v MC Hiša mladih

Kontakt in prijave:

NINA@NADEJA.SI ali 041 911 179