Brezplačni seminar – »Kako izdelati finančni načrt?«, Ljubljana

Številka 45-2014 | Področje: Poslovni dogodki

Datum:

 • 25. november 2014, od 11.00 do 12.30 ure
 • 22. december 2014, od 11.00 do 12.30 ure

Kraj: Dunajska cesta 136, Ljubljana

Izvajalec: Data d.o.o.

Podjetje potrebuje vire financiranja tako za zagon, kot tudi kasneje
za večanje obsega svojega poslovanja. Za pravočasno zagotovitev teh
virov je zato nujno potreben dober finančni načrt.

Finančno načrtovanje razumemo kot načrtovanje nalaganja denarnih
presežkov in financiranja  denarnih primanjkljajev – kratkoročno
načrtovanje, načrtovanje bodočih finančnih potreb in sredstev podjetja
– dolgoročno načrtovanje.

Ker je cilj poslovanja podjetja maksimizacija denarnega toka je osrednji predmet finančnega načrtovanja denarni tok.

Marsikdo ne razlikuje pojmov likvidnost, solventnost in plačilna
sposobnost podjetja? Ste že slišali za frazo »Profit rich cash poor«.

Pri najemu tujih virov financiranja je zelo pomembna usklajenost 
ročnosti investicije in njenega vira financiranja, saj lahko njena
neusklajenost pripelje do likvidnostnih težav ali celo do stečaja
podjetja.

Pred registracijo se mnogi sprašujete:

 • Koliko mora mojemu podjetju prinesti nova investicija?
 • Iz česa lahko moje podjetje vrača najet kredit?
 • Kakšna je neto sedanja vrednost investicije?

Seminar obravnava tudi obratni  kapital, kaj sploh to je, kaj nanj vpliva ter nekaj nasvetov kako ga podjetje lahko izboljša.

Vsebina seminarja:

 • Lastni in tuji viri
 • Ustrezna ročnost financiranja
 • Likvidnost
 • Nasveti za zagotavljanje likvidnosti
 • Ukrepi za izboljšanje OBK (obratni kapital)
 • Kaj je OBK?
 • Upravičenost investicije
 • Neto sedanja vrednost

Predavatelj: Jure Filip, DATA d.o.o.

Dodatne informacije in prijave