Državni zbor potrdil Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Zakon določa nov sistem ureditve dopustov ob rojstvu otroka