Subvencija za najemnine: Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve in enake možnosti

(Začetek uporabe 1. 1. 2012).  Za določitev subvencionirane najemnine se pri izračunavanju višine
neprofitne najemnine upošteva dejanska površina stanovanja, ki jo najemnik
zaseda.
Upošteva se do velikosti primerne površine, glede na število oseb po
pravilniku iz 87. člena Stanovanjskega zakona.