Novosti pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Na spletišču ministrstva za delo je z dne 28. 8. 2014 objavljeno
sporočilo za javnost o novostih pri uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev, ki sta jih na tiskovni konferenci predstavili ministrica dr.
Anja kopač Mrak in Tanja Amon, direktorica Centra za socialno delo
Domžale.

“Ob nastopu mandata je bil eden od naših ključnih ciljev – odpraviti
pomanjkljivosti, ki so se pokazele pri izvajanju socialne zakonodaje.
Zato smo se po evalvaciji lotili priprave sprememb obeh zakonov, ki jih
je Državni zbor RS sprejel 21. 11. 2013,” je poudarila ministrica dr.
Anja Kopač Mrak.