Z današnjim dnem višja denarna socialna pomoč za prostovoljce

S spremembami socialne zakonodaje imajo prejemniki denarne socialne
pomoči lahko za 75 EUR višjo pomoč, če so hkrati tudi prostovoljci.
Pogoj je, da delo opravljajo v prostovoljski organizaciji in imajo
sklenjen ustrezen dogovor o opravljanju prostovoljskega dela.