Stanovanjski sklad RS – pozivi in razpisi: Program za dodelitev posojil za zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj (Ur. list RS št. 27 z dne 29.3.2013)

Program za dodelitev posojil za
zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj (Ur. list RS št. 27 z dne
29.3.2013)
. Pozdravljamo vas na naši spletni stani,
kjer se lahko seznanite z razpisno vsebino Programa za dodelitev posojil za
zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot.