Štipendije za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ 2014 (180. JR)

Na
javnem razpisu lahko sredstva pridobijo višješolske oziroma visokošolske
izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji ali Erasmus konzorcij za
prakse oz. študij, ki bodo pridobljena sredstva v obliki Erasmus
štipendije izplačali svojim študentom, ki odhajajo na Erasmus mobilnost v
okviru programskega leta 2014.