Nagrada Global Junior Challenge 2015

Namen natečaja je nagraditi najinovativnejše projekte, ki uporabljajo
modern IKT tehnologije za namene izobraževanje in socialnega
vključevanja.

Namen je spodbusiti mlade in njihove učitelje k uporabi novih tehnologij, izmenjati izkušnje in spodbuditi uspešne pobude.

Projekti, ki se lahko prijavijo, morajo še vedno potekati po 31.
decembru 2014, naslavljati mlade, stare največ 29 let, v eni izmed
naslednjih kategorij:

  • projekti, namenjeni uporabnikom do 10 let,
  • projekti, namenjeni uporabnikom do 15 let,
  • projekti, namenjeni uporabnikom do 18 let,
  • projekti, namenjeni uporabnikom do 29 let,
  • projekti, ki uporabljajo IKT za spodbujanje okoljske trajnosti v sodelovanju z Lagambiente,
  • projekti, ki uporabljajo IKT za usposabljanje mladih pri pridobivanju prve zaposlitve,
  • projekti, ki uporabljajo IKT za integracijo migrantov in beguncev.