Znižano plačilo vrtca

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so
vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se
financira iz občinskega proračuna.

Staršem pripada pravica do znižanega plačila
vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za
obdobje enega koledarskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki
vplivajo na
priznanje pravice.