REFERENT ZA NABAVO IN UPRAVLJANJE S SREDSTVI ZA VZDRŽEVANJE – PRIPRAVNIK – M/Ž

Upravna enota delovnega mesta:
AJDOVŠČINA
Opis del in nalog:
KOMUNICIRANJE Z DOBAVITELJI MATERIALOV IN SREDSTEV ZA VZDRŽEVANJE TER REZERVNIH DELOV, PRIDOBIVANJE ALTERNATIVNIH PONUDB IN PRIPRAVO PREDLOGOV ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA, NAROČANJE MATERIALOV IN REZERVNIH DELOV, SKRB ZA KAKOVOSTNI IN KOLIČINSKI PREVZEM NA ZALOGO, UVELJAVLJANJE MOREBITNIH REKLAMACIJ PRI DOBAVITELJIH, SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠČA MATERIALOV IN REZERVNIH DELOV IN SKLADNOST ZALOG S KNJIGOVODSKIMI EVIDENCAMI, PRIPRAVA MATIČNIH PODATKOV ZA IZPOLNITEV POPISNEGA LISTA ARTIKLA IN POŠILJANJE V KONTROLING. REDNO MESEČNO PREVERJANJE AŽURNOSTI PODATKOV PO SISTEMU VZORČENJA (10 IZBRANIH ŠIFER), DOKUMENTIRANJE IZDAJ MATERIALOV IN REZERVNIH DELOV DANIH V UPORABO, EVIDENTIRANJE VRAČIL NEPORABLJENIH MATERIALOV IN REZERVNIH DELOV, PRIPRAVA OBDOBNIH POROČIL O STANJU ZALOG MATERIALOV IN REZERVNIH DELOV,…

Izobrazba:
srednja strokovna, srednja splošna, Tehnika, drugo
Alternativna izobrazba:
višješolska (prejšnja), višja strokovna, Tehnika, drugo
Delovne izkušnje:
ni zahtevano
Znanje jezikov:
angleški jezik: razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
slovenski jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Računalniška znanja:
urejevalniki besedil – zahtevno
delo s preglednicami – zahtevno
delo z bazami podatkov – osnovno
programiranje – osnovno
poznavanje računalniških omrežij – osnovno
poznavanje operacijskih sistemov – osnovno
računalniško oblikovanje – osnovno
Drugi pogoji:
da ima izobrazbo V, VI stopnje – tehnične smeri, poznavanje osnovnih principov delovanja proizvodnih strojev, ustrezna računalniška znanja (osnovna plus Autocad), znanje angleščine Posebni pogoji: občasno prerazporejen delovni čas, Življenjepis posredujte do vključno 19. 2. 2021 na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si z obveznim pripisom v polju Zadeva: REFERENT ZA NABAVO IN UPRAVLJANJE S SREDSTVI ZA VZDRŽEVANJE – PRIPRAVNIK
DELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ EVIDENC ZAVODA
Trajanje zaposlitve:
Določen čas, 6 mesecev
Poskusno delo:
ni zahtevano
Urnik dela:
dopoldan
Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti