UČITELJ – DEFEKTOLOG – M/Ž

 Ajdovščina, Goriška  Določen čas  Polni delovni čas

pred 2 urama

UČITELJ V POSEBNEM PROGRAMU. DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI.

Izobrazba:

visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

Delovne izkušnje:

ni zahtevano

Vozniško dovoljenje:

B

Znanje jezikov:

slovenski jezik: razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro

Drugi pogoji:

Ustrezna izobrazba: mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike, prof. defektologije, izobrazba v skladu s Pravilnikom o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posebnem programu in prilagojenem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. Vlogi je potrebno priložiti: cv europass, dokazilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanju (izda Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da zoper osebo ni uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (izda okrajno sodišče). Prosimo, da pri prijavi navedete registrsko številko razpisa za delovno mesto, za katerega se prijavljate.

Trajanje zaposlitve:

Določen čas oz. vrnitve odsotnega delavca.

Poskusno delo:

ni zahtevano

Način prijave kandidata:

kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Kontakt za kandidata:

LILIJANA VOLK, e-naslov: lilijana.volk[at]guest.arnes.si

Naslov: Vojkova ulica 33, 5271 VIPAVA