Razpisa EPO in EUPIO

Gre za priložnost plačanih pripravništev v tujini. Univerza v Ljubljani po prejetih prijavah za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva predlaga deset najustreznejših kandidatk/kandidatov (pet s področja humanistike in družboslovja, pet s področja naravoslovja in tehnike).

Razpis za uvrstitev na ožji seznam kandidatk/kandidatov za opravljanje plačanega pripravništva v Evropskem patentnem uradu (EPO)
Višina mesečnega prejemka pripravnic/pripravnikov EPO je približno 2.000 EUR bruto, predvideni začetek opravljanja pripravništva na sedežu urada v Münchnu, Nemčija je september 2021.

Po izboru EPO kot ustrezna štejejo sledeča področja:

  1. humanistika in družboslovje: pravo, ekonomija oz. poslovne vede, mednarodni odnosi/ politologija, komunikologija, marketing, družboslovna informatika, kadrovski management ipd.
  2. naravoslovje in tehnika: kemijsko inženirstvo, strojništvo, elektrotehnika, telekomunikacije, računalništvo in informatika, biologija, živilska tehnologija, mikrobiologija, biotehnologija, farmacija, genetika, vede o življenju, vede o materialih, statistika oz. podatkovna analiza ipd.

Rok za prijavo za oba razpisa je 1. marec 2021.