info.ROD 2 – A,B,C, … ZAČETKI

Na Regijski razvojni agenciji ROD v okviru SPOT svetovanje Goriške izvajamo usposabljanja ABC podjetništva, kar lahko posamezniku predstavlja temelj podjetniške poti. Podjetništvo spodbujamo tudi s pomočjo svetovanja pri vlogah na javne razpise za podjetniške vavčerje. Ker pa je s spodbujanjem podjetništva dobro začeti že zgodaj, so vedoželjni osnovnošolci, ki so obiskovali podjetniške krožke, na tekmovanje POPRI prijavili inovativne poslovne modele. Sveže začetke pa smo vzpostavili tudi s filmom o sistemu za podporo odločanju o namakanju, ki je nastal v projektu LIFE ViVaCCAdapt.

USPOSABLJANJE ABC PODJETNIŠTVA

V letošnjem letu bomo izvedli dva sklopa predavanj v okviru usposabljanja ABC podjetništva, ki ga v okviru projekta SPOT svetovanje Goriška skupaj organizirajo Regijska razvojna agencija ROD, Idrijsko cerkljanska razvojna agencija d.o.o. in Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina.

Usposabljanje je namenjeno vsem podjetnicam in podjetnikom začetnikom ter potencialnim podjetnikom in podjetnicam, saj je namen usposabljanja s strokovnimi znanji opolnomočiti vse udeležence na začetku podjetniške poti, s posebnim poudarkom na podjetnicah začetnicah.

Prijave na drugi sklop predavanj so še mogoče, usposabljanje se bo začelo v aprilu. Predavanja bodo potekala v petih modulih, v okviru katerih boste prejeli strokovna znanja s področja preverjanja poslovne ideje, trženja, digitalizacije ter pravno formalnih vidikov poslovanja. Moduli z različnimi tematikami bodo potekali v naslednjih časovnih terminih: 1. modul: Začetek podjetniške poti (6. 4. 2021 – 8. 4. 2021 od 16.00 – 18.30), 2. modul: Preverjanje poslovne ideje (13. 4. 2021 – 15. 4. 2021 od 16.00 – 18.30), 3. modul: Osnove trženja (20 .4. 2021 – 22. 4. 2021 od 16.00 – 18.30), 4. modul: Digitalizacija poslovanja (4. 5. 2021 – 6. 5. 2021 od 16.00 – 18.30), 5. modul: Pravno formalni vidiki delovanja podjetja (11. 5. 2021 – 13. 5. 2021 od 16.00 – 18.30).

V okviru javnega natečaja, ki ga bo razpisala Javna agencija SPIRIT Slovenija, bo podjetnicam začetnicam, ki bodo uspešno zaključile vseh 5 modulov, ponujena možnost kandidiranja za finančne spodbude. Finančne spodbude bodo dodeljene podjetnicam začetnicam na podlagi predstavitve in izbora najboljših poslovnih modelov.

Obvezne so predhodne prijave na usposabljanje preko e-obrazca. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest, udeležba pa je za udeležence brezplačna.