Lona Verlich. Hrepenenje Anime

Organizator: PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
Vstopnina: Vstopnina po ceniku Pilonove galerije Ajdovščina€
Pilonova galerija Ajdovščina

V Pilonovi galeriji Ajdovščina predstavljamo vsako leto, praviloma v mesecu februarju, dela mlajših, uveljavljenih ustvarjalcev iz lokalnega okolja. Tokrat svoj najnovejši opus, na samostojni slikarski razstavi, predstavlja umetnica Polona Kunaver Ličen, ki deluje pod psevdonimom Lona Verlich.


Slike Lone Verlich z barvitostjo in motiviko delujejo na prvi pogled optimistično. Da nastajajo zelo spontano, nakazuje že umetničina težnja na slikarski ploskvi, tako v izbiri motivike kot zelo značilni tehniki. Preplet enostavno naslikanih motivov iz narave in nematerialnih simbolov se povezuje v razigrane prizore človekove vsakdanjosti, ki jo razbiramo iz naslovov Verlichinih likovnih del. Simboli, s svojo naivnostjo in igrivostjo, delujejo prvinsko, kot bi jih naslikala še neobremenjena otroška duša, a so po površini zelo premišljeno in vešče razporejeni. Figure, ki prevzamejo simbolno identiteto naslova slike, nepremično zrejo v gledalca in ga nagovarjajo.


Umetnica v svojih delih ustvarja povezave z nezavednim, kjer v vseh nas tudi tičijo vzroki za težave ali travme iz osebne zgodovine. Lik Lone Verlich se nemo ozira v svoj čustveni in duševni svet, svet sanj in fantazij, ki ga pravzaprav nezavedno obdaja. Lona v svojih delih prikazuje ujetost ženske ustvarjalne duše anime, ki na poti izpolnitve svojih tvornih zamisli trči na številne ovire.


Pomen barve je v njeni slikarski govorici jasno viden. Na eni strani žive barve in »lovilci svetlobe«, kot zlati lističi nanizani po likovni površini, razkrivajo vso svetost podobe, na drugi strani pa simboli pripovedujejo svojo zgodbo in umetničino zgodovino pomnjenja. Umetnica zelo intenzivno raziskuje v tehnikah akrila in decoupaga. V čiste in zglajene akrilne poteze vnaša dele papirnatih prtičkov ali natančno izrezanih podob iz papirja ter zlatih lističev, s katerimi ujame svetlobo v monokromatsko barvno površino.


Lona Verlich (izg. Verlič) je umetniško ime avtorice, ilustratorke, slikarke in oblikovalke Polone Kunaver Ličen, ki ga uporablja od leta 2018.