FESTIVAL VIZIJE – FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2021

Fotovizije 2021: RAVNOTEŽJE

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Festival Vizije – Festival mladinske kulture. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke predstave, mladinske lutkovne predstave, mladinske rock skupine ter posameznike na likovnem področju in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast mladinske umetniške produkcije. Festival Vizije ter razstava Fotovizije bosta potekala avgusta 2021 v Kopru kot del programa Mednarodnih poletnih gledaliških in filmskih delavnic. Če razstave zaradi epidemioloških razlogov ne bo mogoče izvesti, bomo poskrbeli za virtualno izvedbo.

Likovni del festivala je prikaz mladinske fotografske dejavnosti.  Mladi fotografi med 14. in 26. letom lahko na natečaju sodelujejo s serijo fotografij na razpisano temo RAVNOTEŽJE. Natečaj je organiziran na državni ravni. Selektorica Fotovizij 2021 bo umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Nataša Kovšca.

Pogoji za sodelovanje in sistem izbora

1. Na natečaj se lahko prijavijo mladi ustvarjalci med 14. in 26. letom iz Slovenije ter Slovenci iz zamejstva ali tujine. Ustvarjalci lahko delujejo samostojno ali v okviru šol, društev, zavodov, krožkov, vendar pa se morajo na natečaj prijaviti kot posamezniki.

2. Fotografski natečaj je tematski. Za Fotovizije 2021 je razpisana tema RAVNOTEŽJE.

Ravnotežje ali ravnovesje opisuje stanje enakomerno razporejene teže. V likovnem smislu ga lahko razumemo kot harmonijo, simetrijo ali skladnost likovnih elementov… Lahko pa ga vidimo tudi kot stanje največje napetosti na točki preloma, kot ravnovesje, ki se lahko vsak hip poruši, se prevesi v eno ali drugo skrajnost. Ravnotežje je ena od prvin likovne kompozicije, a beseda ima tudi metaforično moč in ponuja raznolike vsebinske izpeljave.

Pet do sedem fotografij avtorji povežejo v likovno celoto, foto zgodbo, ki bo na fotografsko kreativen način predstavila izbrano vsebino. Foto zgodbe so lahko zasnovane v črno beli ali barvni tehniki, možni so tudi eksperimentalni pristopi k fotografiji.

3. K prijavi je potrebno priložiti serijo 5 – 7 fotografij na dano temo. Format fotografij mora biti v posamezni seriji poenoten. Na natečaj lahko vsak avtor prijavi samo eno serijo fotografij. Minimalna ločljivost fotografij naj bo 300 dpi, končni format povečav bo 30 cm × 40 cm oz. 35 cm × 35 cm.

4. Prijava in pošiljanje fotografij.

Prijavite se s spletno prijavnico na naslednji povezavi:

Spletno prijavo in fotografije je potrebno oddati najkasneje do 10. junija 2021.