Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD

Status:

 

ODPRT

(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS z dne, 19. 2. 2021)

Datum objave:

19. 2. 2021

Rok prijave:

22. 3. 2021

Okvirna razpisna vrednost:

 

 

Višina sredstev za proračunsko leto 2021 je 542.000,00 EUR, od tega: 60% za vzhodno kohezijsko in 40% za zahodno kohezijsko regijo

Število predvidenih subvencij:

 

 

108 subvencij za zaposlitev od tega v:

– vzhodni kohezijski regiji: 65

– zahodni kohezijski regiji: 43

 

Razpisna dokumentacija:

 

 

 

 

 

 

 

– Besedilo razpisa
(01-razpis-ess-subvencije-in-izobrazevanja-2021.pdf)

– Navodila za prijavo na javni razpis
(02-navodila-jskd-ess-subvencije-2021.pdf)

– Obrazec za oddajo prijave (izpis za ovojnico)
(03-izpis-za-ovojnico-jskd-ess-subvencije-2021-obr1.doc)

– Obrazec Prijava na razpis
(04-jskd-ess-subvencije-2021-obr2.doc)

 Vzorec pogodbe o subvencioniranju zaposlitve
(05-jskd-ess-subvencije-2021-vzorec-pogodbe.pdf)

– Ocenjevalni list
(06-jskd-ess-subvencije-2021-obr3-ocenjevalni-list.pdf)

– Časovnica
(07-jskd-ess-subvencije-2021-obr4-casovnica.pdf)

– Kohezijske statistične občine
(08-jskd-ess-subvencije-2021-kohezijske_statisticne_obcine.xls)

Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi (25 – 29 let)
– Stopnje registrirane brezposelnosti po statističnih regijah in starosti (Vir: SURS)
(09a-jskd-ess-subvencije-2021-stopnja_registrirane_brezposelnosti_regije_starost.xls)
– Stopnje registrirane brezposelnosti po občinah in starosti
(09b-jskd-ess-subvencije-2021-stopnja_registrirane_brezposelnosti_obcine_starost.xls)

– Koeficient razvitosti občin za leti 2020 in 2021
(10-jskd-ess-subvencije-2021-koeficienti_razvitosti_obcin_za_20_in_21.xlsx)

 

Kontaktna oseba:

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov:
ess.razpisi@jskd.si ali med 9.00 in 14.00 vsak delovni dan pokličete go. Ireno Kržan (tel. št. 01 2410 510).