STROKOVNI SODELAVEC I/II – M/Ž

BIA SEPARATIONS PODJETJE ZA SEPARACIJSKE TEHNOLOGIJE D.O.O.
Upravna enota delovnega mesta:
AJDOVŠČINA
Opis del in nalog:
NAČRTOVANJE IN VODENJE PROJEKTOV IN NALOG, ORGANIZACIJA TER IZVEDBA DELA IN NALOG PO PRINCIPU DOBREGA GOSPODARJA, SOOBLIKOVANJE RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE STRATEGIJE PODJETJA, PC ALI ODDELKA, IZVEDBA IN NADZOR KVALIFIKACIJ NAČRTOVANJA, MONTAŽE, OBRATOVANJA IN DELOVANJA OPREME IN INSTRUMENTOV, UVAJANJE TEHNOLOŠKIH REŠITEV IN IZBOLJŠAV, IZDELAVA IN UVAJANJE TEHNIČNO-TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE, PRENOS TEHNOLOGIJ IN METOD PRIPRAVLJANJE IN PREDSTAVLJANJE POROČIL, TEHNIČNA PODPORA IN SVETOVANJE PRI KUPCIH, DISTRIBUTERJIH IN PARTNERJIH, KI JO IZVAJA Z OBISKI NA NJIHOVIH LOKACIJAH DOMA IN V TUJINI, REŠEVANJE IN OBVLADOVANJE ODSTOPOV V PROIZVODNJI IN V RAZVOJU, UVAJANJE IN VODENJE DRUGIH DELAVCEV, ZAGOVARJANJE NOTRANJIH IN ZUNANJIH PRESOJ ZAGOTAVLJANJE UREJENOSTI, REDA IN ČISTOČE NA DELOVNEM MESTU, IZVAJANJE DEL V SKLADU Z INTERNIMI AKTI TER PREDPISI, IZVAJANJE DRUGIH DEL PO NALOGU IN ZADOLŽITVAH NADREJENEGA IN DIREKTORJA. DODATNO ZA PC1: PRIPRAVA IN VZDRŽEVANJE DMF-OV (DRUG MASTER FILE-OV) SPREMLJANJE IZKORISTKOV PROIZVODNJE TER ODKRIVANJE SISTEMSKIH IN SUBJEKTIVNIH NAPAK

Izobrazba:
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Biokemija
Alternativna izobrazba:
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Kemija
Delovne izkušnje:
1 leto
Vozniško dovoljenje:
B
Znanje jezikov:
angleški jezik: razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro
nemški jezik: razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo
Računalniška znanja:
urejevalniki besedil – zahtevno
Drugi pogoji:
Razpisujemo delovno mesto z nazivom Strokovni sodelavec I na področju dela s celičnimi kulturami (»usptream«). Ključne odgovornosti in naloge: priprava in vzdrževanje celične linije, transfekcija s plazmidi,analiza celic in analitika, delo z bioreaktorjem. Zaželjeno je poznavanje dela z evkariontskimi celičnimi linijami (pritrjenimi in suspenzijskimi) ter transfekcijskimi agenti. Izkušnje z delom v aseptičnih pogojih. Priporočeno je dobro poznavanje molekularno-bioloških tehnik (PCR, qPCR, agarozna elektroforeza). Dobro znanje angleškega jezika, poznavanje orodja Microsoft Office.
DELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ EVIDENC ZAVODA
Trajanje zaposlitve:
Nedoločen čas
Poskusno delo:
6 mes.
Urnik dela:
dopoldan
Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
kandidati naj pošljejo vlogo po e-poštiKontakt za kandidata:
MARUŠA ŠINKOVEC, telefon: 059699501, e-naslov: kadri[at]biaseparations.com
Naslov: Mirce 21, 5270 AJDOVŠČINA