DOPOLNITEV Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina v letu 2021

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, Ajdovščina na podlagi 30. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. list RS št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18), Pravilnika za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 93/2015), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2021 (Uradni list RS št. 80/19 in 152/2020) ter Sklepa o začetku postopka in imenovanju komisije za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina v letu 2021 z dne 17. 2. 2021 objavlja Dopolnitev Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina v letu 2021.

Občina Ajdovščina je na svoji spletni strani dne 25. 2. 2021 objavila Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina za leto 2021.

Besedilo razpisa se spremeni v 6. točki razpisa in sicer v prvem in drugem odstavku, ki govorita o rokih za oddajo vlog. Prvi in drugi odstavek 6. točke Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina za leto 2021 se skladno z dopolnitvami glasi:

Prijavitelj mora za vsako prireditev, ki jo prijavlja na razpis, oddati svojo vlogo. Elektronske vloge je potrebno izpolniti preko spletnega portala https://ajdovscina.e-razpisi.si. Povezava do spletnega portala in elektronskih vlog je dostopna tudi na spletni strani Občine Ajdovščina (https://www.ajdovscina.si/). Elektronske vloge je mogoče na portalu https://ajdovscina.e-razpisi.si izpolniti od 26. 2. 2021 do izteka roka za prijavo na razpis. Rok za oddajo vlog je sreda, 24. 3. 2021.

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge za prireditve mora vlagatelj prijavni obrazec natisniti iz aplikacije in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjen, podpisan in žigosan obrazec mora vlagatelj do vključno 24. 3. 2021 poslati priporočeno po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina ali osebno dostaviti na sedež Občine v poslovnem času občinske uprave. V obdobju trajanja epidemije je potrebno za oddajo vloge na sedežu Občine pozvoniti pri vhodnih vratih. 

Ostale določbe razpisa ostanejo nespremenjene.