Vabilo za sodelovanje na natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom, rok za oddajo 6.4.2021

Imaš podjetniško idejo, s katero želiš izboljšati delovanje družbe, v kateri živimo?

 Potrebuješ dodatna znanja in pomoč izkušenih strokovnjakov pri razvoju tvoje ideje?

 Si star do 30 let in si želiš ustvariti lastno poklicno pot?

Če si na vsa vprašanja odgovoril z DA, si prava oseba za udeležbo na

 natečaju za podjetniške ideje z družbenim učinkom

  1. Kakšen je namen natečaja?

Namen  natečaja je izbrati 5 podjetniških idej, ki rešujejo družbene probleme oz. izzive na podjetniški način. Za te ideje storitve ali izdelke je značilno, da:

  • prispevajo k reševanju določenega družbenega problema oz. izziva in istočasno
  • zagotavljajo finančno vzdržnost organizacije oz. podjetja.
  1. Zakaj bi se udeležil natečaja?

Izbrani prijavitelji bodo pridobili osnovno podjetniško znanje in veščine na področju podjetništva s širšim družbenim učinkom. Na razpolago bodo imeli strokovnjaka, ki jim bo nudil cca 15 ur mentorstva oz. svetovanja pri razvoju ideje oz. poslovnega modela na naslednjih področjih: trženje in prodaja, priprava finančnega načrta, komuniciranje z javnostmi ter priprava projektov.

  1. Kdo in kako se lahko prijavi?

Na natečaj se lahko prijavijo mladi do vključno 30 leta starosti, ki želijo razviti svojo podjetniško idejo, ki bo doprinesla k reševanju določenega družbenega problema oz. izziva.

Opise podjetniških idej z družbenim učinkom pripravite na obrazcih, ki jih dobite v prilogi 1. Avtor prijavljene ideje mora biti prijavitelj sam oz. skupina prijaviteljev. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z eno podjetniško idejo.

Sodelovanje na natečaju je brezplačno. S prijavo in udeležbo na natečaju se udeleženci zavežejo k sprejemanju pravil in pogojev sodelovanja, ki so predvideni v natečaju.

  1. Rok za oddajo prijavnice

Pohiti s prijavo, saj je rok za oddajo ideje torek, 6. april 2021. Prijavo pošlji po elektronski pošti na naslov  info@rra-rod.si z zadevo: »MLADI POZIV«.